งานศิลปะกับทองคำ
งานศิลปะและจิตรกรรมฝาผนัง

 

แผ่นทองคำ เกล็ดทองคำ ผงทองคำ

บทความบางส่วนและภาพจาก http://guru.sanook.com/encyclopedia/จิตรกรรมและศาสนา

"จิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งในสมัยโบราณเขียนบนผนังโบสถ์หรือวิหารนั้น เป็นภาพจิตรกรรมในลักษณะ ๒ มิติ ระบายสีและตัดเส้น ลักษณะของการใช้สีโดยส่วนรวมของจิตรกรรมฝาผนังเป็นไปตามยุคสมัย และยังนิยมปิดทองคำเปลวในส่วนต่างๆ ของภาพให้แลดูแวววาวและสวยงาม"

แผ่นทองคำ เกล็ดทองคำ ผงทองคำ

ภาพและคำบรรยายภาพจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=488395


"ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน ชุด พุทธปัญญา นับเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่ศิลปิน สุเมธ กัลป์สุมาโส บรรจงสรรค์สร้างด้วยพลังใจที่ศรัทธาในพุทธศาสนา ด้วยเทคนิคสีน้ำมันผสมผสานงานช่างสิบหมู่ และการลงรักปิดทองคำเปลว ทำให้ผลงานมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง นอกจากภาพวาดเหมือนจริงองค์พระพุทธรูป ยังมีผลงานภาพเหมือนพระอริยะสงฆ์ของไทย ซึ่งภาพวาดชุดนต้องการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ด้วยการวาดภาพสีน้ำมันผสมผสานกับสีฝุ่นและใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบโพธิ์ปิดทองคำเปลว ทำให้ผลงานภาพเหมือนพระอริยสงฆ์มีความสง่างาม นับเป็นผลงานอันทรงคุณค่าหาชมได้ยากยิ่ง"

นอกจากนี้ ในด้านศิลปะและจิตกรรมฝาผนัง ผงทองคำ เกล็ดเงิน เกล็ดทองและทองคำเปลว ต่างมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพสวยสง่าและมีคุณค่ามากขึ้น ห้างทองเล้งหงษ์ ตระหนักถึงความสำคัญในรายละเอียดและการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย จึงทำการจำหน่ายผงทองคำ เกล็ดเงิน เกล็ดทองและทองคำเปลว 99.99% คุณภาพดี เชื่อถือได้ สำหรับผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อคุณค่าของผลงานท่าน และผู้ชื่นชมในผลงานของท่านสืบต่อไป

สนใจสอบถามเกี่ยวกับ ผงทองคำ เกล็ดเงิน เกล็ดทองและทองคำเปลว 99.99%
ติดต่อ ห้างทองเล้งหงษ์ 02-222-9745-9