จี้ทอง มีทั้งหมด 62 แบบ

ห้างทองเล้งหงษ์

151-153 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทร: 02-222-9745-9
โทรสาร 02-223-8844
E-mail: goldprice@langhongwt.com
http://www.facebook.com/thonglanghong http://www.facebook.com/thonglanghong